Bogmesse i Svendborg

1.200 små forfattere udklækkes i uge 48

Klassetrin: 0.-2. klasse

Formålet er at motivere og give de yngste skoleelever en forståelse for, hvad skriftsproget kan bruges til. Dette gøres ved, at eleverne i 0.-2. klasse over en periode på 5 uger skriver deres egne digitale bøger. Bøgerne printes ud og udstilles på kommunes biblioteker, som danner rammen for en række bogmesser, hvor de nye forfattere udstiller og læser hinandens bøger. Efterfølgende vil bøgerne blive udstyret med stregkoder, så de kan lånes på bibliotekerne.

Med afsæt i læringsværktøjet Skriv og læs og den pædagogiske metode “opdagende skrivning”, arbejder eleverne meningsfuldt med skriftsproget og gøres til rigtige forfattere i en tidlig alder.  

Periode: Skrivefase (uge 43-47), bogmesser (uge 48), udlån (fra uge 49).

Alle kommunale skoler og Oure Friskole deltager i projektet.

For yderligere oplysninger kontakt: WriteReader, Janus Madsen på mail jm@writereader.com eller på tlf.: 42 797 697 

fra til
ical Google outlook 0. klasse 1. klasse 2. klasse Arrangement Dansk Fag Virksomhed