Basic 3D læring i Blender

3D læring i gratis programmet Blender, der er utrolig omfattende, – men hvor jeg laver en introduktion, der er fokuseret
omkring det basiske. Elever vil derudfra have et fundament til at kunne arbejde selvstændigt med 3D.. Læs mere

Digital Dannelse i Øjenhøjde

Klassetrivsel – også på de sociale medier.

Sociale medier spiller en stor rolle i børn og unges liv, i en tid hvor Youtube, Snapchat, Instagram, Fortnite og andre onlinemødersteder spiller en kæmpe rolle i hverdagen. Læs mere

Fra eSport til karriere

Forhistorie
Et forskningsprojekt fra Aalborg Universitet har vist, at skoleelever, der modtager undervisning med eSport som platform, kan koncentrere sig i længere tid og opnår bedre sammenhold i klassen. Computerspil støtter altså fagligt og socialt. Knap så stærke elever motiveres til at arbejde i hold og løse opgaver, der kræver, at man har lavet sine lektier og indhenter derved i mange tilfælde deres jævnaldrenes faglige og sociale niveau. Andre studier har vist at eSport kan have positiv indflydelse på sproglige og kommunikative færdigheder samt evnen til strategisk tænkning. Læs mere

At skrive på stjernesprog

At skrive på Stjernesprog – om skabelse og det, der ligner 

Lyrik og skabelsesberetninger, unge og identitet. Det er nøgleordene i dette projekt, hvor vi tager moderne digtere i hånden og drager ud på en rejse – et feltstudie i skabelsesbegrebet. Vi undersøger to bibelske skabelsesberetninger og den naturvidenskabelige forklaring på universets opståen, vi stiller spørgsmål, samler på ord og skriver på stjernesprog. Læs mere

Vores H.C. Andersen – UDSOLGT

Kulturens Laboratorium ll

 

Odense Bys Museer har udviklet et nyt læringsforløb, der baserer sig på H.C. Andersens liv, børnesyn og kunstneriske univers. Undervisningen er forankret i fagene Dansk og Billedkunst og gør børnene til aktive medformidlere af H.C. Andersen som en del af deres kulturarv. Læs mere

En, to, tre – læs!: Læseinspiration

Målet er, at give eleverne lyst til at læse bøger. Børnebibliotekaren præsenterer eleverne for 10 gode bøger, der passer til deres niveau. Bagefter får de mulighed for at låne en frilæsningsbog med hjem. Læs mere

Mit bibliotek – Hygge og historier

Klassetrin: 0.-3. klasse

Målet at give eleverne en positiv oplevelse og en fornemmelse af, hvilke muligheder de har på et bibliotek. Eleverne får en fin litteraturoplevelse sammen, når børnebibliotekaren læser højt af en god bog. Læs mere

Naturvidenskabelige virksomhedssamarbejder

Dansk Arbejdsgiverforening bidrager til den naturvidenskabelige undervisning i folkeskolen. Dansk Arbejdsgiverforening har oprettet indsatsen ”Åben Virksomhed”, der skal øge elevernes interesse for naturvidenskab ved at vise, hvordan man kan bruge det, som man lærer i klassen, ude i samfundet på virksomheder. DA Åben Virksomhed tilbyder undervisningsforløb skræddersyet til fysik/kemi, geografi, biologi, natur/teknologi, håndværk og design. Derudover er der også udarbejdet forløb til matematik. Undervisningsforløbene er udviklet i samarbejde med lærere, Danmarks Matematiklærerforening, Danmarks Fysik- og Kemilærerforening, Professionshøjskolen Absalon m.fl. Det samarbejde sikrer, at alle forløb passer ind i de mål, der er defineret for hvert klassetrin og fag af Undervisningsministeriet, så lærerne trygt kan stole på, at det passer ind i lektionsplanerne. Læs mere

Filmuge på skolen med seks klasser – Fiktion

En uge med film på skolen (5 dage) med kortfilm fiktion, lærerkursus og proffe filmfolk.
En filmuge er en samlet platform for filmproduktion, som giver eleverne de bedst mulige forudsætninger for at arbejde med kravene til produktion og genrekendskab, samt kompetencer til at kunne bruge det f.eks. i projektugen og kulturfagsprøven. Læs mere

Filmuge på skolen med seks klasser – Dokumentar

Få hjælp fra professionelle filmfolk på skolen til at producere ca. 50 små dokumentarfilm og til at afholde jeres egen skolefilmfestival for 6 klasser i udskolingen.
Forløbet indeholder lærerkursus, elevinspirationskursus, to dages produktionshjælp pr. klasse med proffe filmfolk samt gode ideer til afholdelse af jeres egen skolefilmfestival, hvor I til sidst kan vise elevernes færdige film. Læs mere

Stunt i studiet

På kurset får eleverne indblik i stuntmandens fag og konstruerer deres egne stunts, som bliver filmet og vist. Læs mere

Spil en rolle

Kursusform

– Hands-on, hvor eleverne arbejder med mimik og gestik og udvikler deres egne Læs mere

Få 101 idéer

På kurset får eleverne indblik i de professionelle filmfolks metoder og arbejder selv med at få og udvikle idéer. Læs mere