Digital Dannelse i Øjenhøjde

Klassetrivsel – også på de sociale medier.

Sociale medier spiller en stor rolle i børn og unges liv, i en tid hvor Youtube, Snapchat, Instagram, Fortnite og andre onlinemødersteder spiller en kæmpe rolle i hverdagen.

Med udgangspunkt en række cases fra det virkelige liv, guider jeg eleverne igennem et forløb, hvor vi sammen snakker om og debattere de mange etiske dilemmaer de dagligt kan komme ud for på nettet.

Forløbet tilrettelægges i dialog med klasselæreren, og skrædersyes til den enkelte klasses behov.

Med udgangspunkt i den seneste forskning på området fra landets førende eksperter og med flere års samarbejde med nogle af de største danske youtubere og influencers, giver jeg et indblik i den digitale virkelighed mange børn og unge dagligt opsøger og komme med gode råd til digital dannelse –  og til hvordan i sammen kan lave et regelsæt for god klassetrivsel online.

Forløbet kan følges op med et foredrag for forældrene.

Læs mere på www.miabenami.dk

 

Kontakt information
Navn Mia  Ben-Ami
Andet www.miabenami.dk
Kontakt Telefon: 40798704
Email: miabenami@gmail.com
Økonomi Betaling 7.500,00 kr.
Adresse Kullinggade 22a Svendborg 5700
Filer
Klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 9. klasse 8. klasse 10. klasse
Dansk
Læsning
Afkodning, Sprogforståelse
Fremstilling
Fremstilling (efter 9. kl.)
Fortolkning
Oplevelse og indlevelse, Undersøgelse, Fortolkning, Vurdering
Kommunikation
Dialog, It og kommunikation, Sproglig bevidsthed
It og medier
Samfundsfag
Politik
Demokrati, Medier og politik
Økonomi
Sociale og kulturelle forhold
Socialisering, Kultur
Samfundsfaglige metoder
Formidling
Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Sundhed og trivsel
Sundhedsfremme (efter 9. kl.), Livsstil og levevilkår (efter 9. kl.), Personlige grænser (efter 9. kl.), Relationer (efter 9. kl.), Livsstil (efter 6. kl.), Rettigheder (efter 6. kl.), Personlige grænser (efter 6. kl.), Venskaber (efter 6. kl.), Følelser (efter 3. kl.)
Køn, krop og seksualitet
Emneord digital dannelse,sociale medier,onlineliv,klassetrivsel, SoMe
Hvornår Efter aftale
Dato