Filmuge på skolen med seks klasser – Dokumentar

Få hjælp fra professionelle filmfolk på skolen til at producere ca. 50 små dokumentarfilm og til at afholde jeres egen skolefilmfestival for 6 klasser i udskolingen.
Forløbet indeholder lærerkursus, elevinspirationskursus, to dages produktionshjælp pr. klasse med proffe filmfolk samt gode ideer til afholdelse af jeres egen skolefilmfestival, hvor I til sidst kan vise elevernes færdige film.

Lærerkurset
På dette hands on kursus ser vi først på de forskellige dokumentariske grundformer, og vi dykker derpå ned i de filmiske virkemidler, dokumentaren betjener sig af (fx interview, billed-fortælling, klipning).
Du får redskaberne til at håndtere små dokumentarfilmproduktioner med din klasse. Du prøver selv at arbejde på et lille filmhold med forproduktion, optagelse og redigering.

Elevforløbet
Efter lærerkurset køres et undervisningsforløb i dokumentarfilmproduktion med en klasse (mindst 23 lektioner, gerne samlet i hele/halve dage eller en projektuge). Forløbet er beskrevet på forhånd, men kan justeres efter behov til den enkelte klasse. Som en del af forløbet kommer der desuden en dokumentarist ud til hver klasse i to dage á seks timer. Første dag ydes hjælp til gruppernes forproduktion, og anden dag hjælpes med redigeringen.
Der tages udgangspunkt i den gratis læringsressource Filmlinjen.dk, der stilladserer eleverne i produktionsprocessen og samtidig giver læreren overblik over filmholdenes progression.

Filmfestival
I filmbranchen har man stolte traditioner for, hvordan man fejrer en stor filmbegivenhed. Så efter at have arbejdet fokuseret med film op til en hel uge, skal den selvfølgelige evalueres, have et publikum og fejres på behørig vis.

Filer skolelab.dk/wp-content/uploads/filer/filmuge-dokumentar.pdf
Klasse 7. klasse 9. klasse 8. klasse 10. klasse
Dansk
Læsning
Fremstilling
Planlægning (efter 9. kl.), Forberedelse (efter 9. kl.), Fremstilling (efter 9. kl.), Respons (efter 9. kl.)
Fortolkning
Oplevelse og indlevelse, Undersøgelse, Fortolkning
Kommunikation
Krop og drama, It og kommunikation, Sprog og kultur
Geografi
Undersøgelse
Undersøgelser i naturfag
Modellering
Perspektivering
Kommunikation
Formidling, Argumentation
Historie
Kronologi og sammenhæng
Kildearbejde
Historiebrug
Innovation og entreprenørskab
It og medier
Medier
Medieproduktion
Produktionsproces, Multimodale virkemidler, Kommunikation, Medieadfærd, Udstyrsbetjening
Medieanalyse
Mediegenrer, Medieæstetik, Mediedesign, Mediekultur
Samfundsfag
Politik
Økonomi
Sociale og kulturelle forhold
Kultur
Samfundsfaglige metoder
Undersøgelsesmetoder, Formidling, Informationssøgning
Emneord film,på skolen,filmuge,dokumentar
Hvornår Efter aftale
Dato
Kontakt information
Navn Lucas  Helth
Organisation / institution navn Station Next
Kontakt Telefon: 36774940
Email: lucas.postma@filmbyen.dk
Økonomi Betaling 2.500 kr pr. klasse ved køb af 6 forløb
Adresse Fægtesalsvej 7 2650 Hvidovre