Filmuge på skolen med seks klasser – Fiktion

En uge med film på skolen (5 dage) med kortfilm fiktion, lærerkursus og proffe filmfolk.
En filmuge er en samlet platform for filmproduktion, som giver eleverne de bedst mulige forudsætninger for at arbejde med kravene til produktion og genrekendskab, samt kompetencer til at kunne bruge det f.eks. i projektugen og kulturfagsprøven.

Filmproduktion er en attraktiv arbejdsform for mange elever, hvor der samtidigt opfyldes mange faglige mål og produktkrav. Kortfilmproduktion peger direkte ind i FFM for dansk og det tema, I vælger for filmene, kan med fordel være tværfagligt.

Ordløse film

Det er altid befordrende for kreativiteten at få rammer at arbejde indenfor. For at fokusere på filmen som audiovisuelt medie er det en kondition, at elevernes film skal være ordløse. Det får helt naturligt eleverne til at tænke fortællingen mere i billeder og en understøttende lydside. De medvirkende karakterer skal desuden være på elevernes egen alder for at sikre, at eleverne kan spille rollerne realistisk.

Lærerkurset 

Formålet med de 5 timers lærerkursus er, at I som undervisere bliver trygge og fortrolige med hele filmforløbet, så I selv kan være deltagende med eleverne og de proffe filmfolk gennem hele processen.

Elevforløbet 

Projektet kickstartes med et fælles inspirationskursus (3 timer) for alle de deltagende klasser. Det primære formål med elevkurset er at skabe forståelse og engagement for projektet. En professional filminstruktør viser gode eksempler på ordløse film og inspirerer eleverne til at tænke i filmiske situationer, når der til sidst på kurset udvikles idéer til kortfilm på de mange filmhold.

Festival på skolen

I filmbranchen har man stolte traditioner for, hvordan man fejrer film. Så efter at have arbejdet fokuseret med filmproduktion en hel uge, skal den selvfølgelige have et publikum og fejres på behørig vis.

Filer
Klasse 7. klasse 9. klasse 8. klasse
Dansk
Læsning
Fremstilling
Planlægning (efter 9. kl.), Forberedelse (efter 9. kl.), Fremstilling (efter 9. kl.)
Fortolkning
Kommunikation
Krop og drama, It og kommunikation, Sprog og kultur
Drama
Dramaproduktion
Udvikling af materiale, Komposition, Iscenesætte, Performance
Dramaanalyse
Genre, Form, Fortolkning, Funktion
Filmkundskab
Filmproduktion
Filmdramaturgi, Filmiske virkemidler, Produktionsproces, Film i samspil, Udstyrsbetjening
Filmanalyse
Filmgenrer, Filmæstetik, Filmkomposition, Filmkultur
Innovation og entreprenørskab
It og medier
Medier
Medieproduktion
Produktionsproces, Multimodale virkemidler, Kommunikation, Udstyrsbetjening
Medieanalyse
Mediegenrer, Medieæstetik, Mediedesign
Emneord film,filmuge,fiktion,filmproduktion
Hvornår Efter aftale
Dato
Kontakt information
Navn Lucas  Helth
Organisation / institution navn Station Next
Kontakt Telefon: 36774940
Email: lucas.postma@filmbyen.dk
Økonomi Betaling 2.500 kr pr. klasse ved køb af 6 forløb
Adresse Fægtesalsvej 7 2650 Hvidovre