Fra eSport til karriere

Forhistorie
Et forskningsprojekt fra Aalborg Universitet har vist, at skoleelever, der modtager undervisning med eSport som platform, kan koncentrere sig i længere tid og opnår bedre sammenhold i klassen. Computerspil støtter altså fagligt og socialt. Knap så stærke elever motiveres til at arbejde i hold og løse opgaver, der kræver, at man har lavet sine lektier og indhenter derved i mange tilfælde deres jævnaldrenes faglige og sociale niveau. Andre studier har vist at eSport kan have positiv indflydelse på sproglige og kommunikative færdigheder samt evnen til strategisk tænkning.

Thurø eSport hjælper forældre med at bevare overblikket i valg af fritidsaktiviteter ved at synliggøre de mange udfoldelsesmuligheder som eSport indeholder og ser det som sin opgave, at skabe balance i mellem hjem, skole, fritid og eSport, så børn og unge udvikler sig intellektuelt, fysisk og socialt, samtidig med at de dyrker deres passion.
Da computerspil allerede i dag er en store del af de fleste børn og unges liv, så møder vi ofte de bekymringer og udfordringer, som forældre kæmper med og den opfattelse, at computerspil er på bekostning af noget andet.
Forældre frygter at deres barn bliver ensom, kommer bagud i skolen, ikke gider deltage socialt i hjemmet og får ikke nok motion.

Udfordringerne ved computerspil generelt kan ikke længere fortrænges ved blot at trække stikket til modemmet ud og handler om meget mere end børnenes liv i cyberspace.

Det er efter Thurø eSports opfattelse en misforståelse, at eSport er på bekostning af noget andet og er snarere en mulighed for at udnytte et udviklingspotentiale blandt børn og unge under uddannelse.

Så, hvorfor ikke betvinge eSporten, så den understøtter digitaliseringen af samfundet og herunder skolernes undervisning?
Gør vi det, åbner vi de unges øjne for at uddanne sig inden for bl.a. IT. Efterspørgslen på IT-specialister, som programmører og robotteknikere, er allerede akut og vil kun vokse med tiden. Lære børn fra start at løse opgaver og arbejde i hold på digitale platforme, får vi en generation, der er gearet til international konkurrence.
Netop strukturerne og værdierne i det danske velfærdssamfund med foreningsliv og folkeskoler, der binder os sammen, stiller Danmark med en unik mulighed for at træffe langsigtede politiske beslutninger, der resulterer i viden og støtte, som børn, unge og forældre i det 21. århundrede kan bruge.

Beskrivelse
“Fra eSport til karriere” er et udviklingsforløb målrettet elever i folkeskolen og tager afsæt i talentudviklingsprogrammet “Thurø eTalent” (jf. bilag “Thurø eTalent”), der bygger på mindset-baseret undervisning på 3 niveauer (Bredde, Talent og Elite) koblet med “Thurø eFitness”, som er præstationsfremmende hjernetræning målrettet eSport-udøvere til udvikling af synapser i hjernen, øget muskulær fleksibilitet omkring øjne, fingre, hænder, arme, skuldre, nakke og ryg samt forebyggelse af skader og læring om det sunde liv med fokus på motion-, søvn og kostvejledning. Thurø eTalent og Thurø eFitness er udviklet i samarbejde med eSport-undervisningsekspert Jacob Sommer, TrainE og bevægelseskonsulent Martin Gertz, Movedby Gertz.

Udviklingsforløbet består af 2 moduler med i alt 8 fase, hvoraf 6 faser arbejder med eSport og eFitness og 2 med brobygning og karrierelæring. Se endvidere “# 6 Fra eSport til karriere”.

Formål
Udviklingforløb har fokus på brobygning og karrierelæring, der tager afsæt i at regelmæssig eSport-træning for børn og unge under uddannelse kan være kompetencegivende og et springbræt til job og karriere i en række relaterede brancher. Se bilag “eSport som karrierelæring (eksempel)”.

Det primære formål med forløbet er, at vise elever med eSport i bagagen (og deres forældre) hvad man kan blive udover “gamer”. Det er endvidere målet, at skabe øget bevidsthed om uddannelsesmuligheder, brobygning, karriereudvikling og  -læring samt vigtigheden af idræt og bevægelse.

Opgavefordeling
12 elever undervises i eSport af en instruktør fra Thurø eSport, imens elevernes lærer underviser andre 12 elever i præstationsfremmende hjernetræning. Der byttes halvvejs (efter 1 time). Faserne 4. og 8. på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier og SIMAC planlægges af lærer fra uddannelsesinstitutionerne i samarbejde med lærer fra folkeskolerne. Undervisning varetages af studerende fra uddannelsinstitutionerne.

Brobygning
Som det fremgår af ovennævnte forhistorie og samarbejdsmodel, så ligger brobygning dybt i Thurø eSport’s DNA og tænkning. Først og fremmest bygger vi bro imellem familie og barn og vise versa. Med vores talentudviklingsprogram bygger vi bro imellem breddeidræt og elitekarriere.

For langt de fleste udøvere bygger vi bro imellem ungdomsliv og arbejdsmarked ved at fremme udviklingen af særlige IT-færdigheder m.m. Vi bygger også bro imellem en forholdsvis stillesiddende sport og et aktivt idrætsliv.

“Fra eSport til karriere” er brobygning på flere niveauer. Med samarbejds- og udviklingsmodellen har parterne mulighed for at benytte eSport som den røde tråd, der bygger bro imellem foreningsliv og familie, folkeskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse  og arbejdsliv. Se bilag “Brobygning og karrierelæring.

NB! Se endvidere vedhæftede dokument for yderligere oplysninger!

Kontakt information
Navn Klaus  Busk
Forening Thurø eSport
Kontakt Telefon: 40266074
Email: eTeam@thuroesport.dk
Økonomi Betaling 7.740,75 kr.
Adresse Bergmannsvej 70 5700 Svendborg
Filer Thurø eSport – Åben Skole samarbejde – endelig
Klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 9. klasse 8. klasse 10. klasse
Innovation og entreprenørskab
It og medier
Natur og teknologi
Undersøgelse
Teknologi og ressourcer (efter 6. kl.)
Modellering
Teknologi og ressourcer (efter 6. kl.)
Perspektivering
Teknologi og ressourcer (efter 6. kl.)
Kommunikation
Formidling
Uddannelse og job
Personlige valg
Mine mål, Mine muligheder, Mine valg
Fra uddannelse til job
Fra uddannelse til job, Uddannelse- og jobkendskab
Arbejdsliv
Arbejdsmarked, Arbejdsliv
Emneord Brobygning,Karrierelæring,Karriereudvikling,Maritime sektor,Simulator,Tech industri,Science,Teknologi,Droner,Robotter,Kunstig intelligens,Softwareudvikling (design og kodning)
Hvornår Efter aftale
Dato