Helgi Daner

Helgi Daner – da danerne blev kristne

Forfatteren Josefine Ottesens seneste historiske roman Helgi Daner er inspireret af sagnet om Holger Danske. Eleverne skal med afsæt i Helgi Daners spændende fortælling arbejde med centrale temaer og begreber, der afspejler historien og menneskene i tiden omkring kristendommens indførelse i Danmark.

Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester har i samarbejde med Josefine Ottesen udarbejdet en forkortet udgave af romanen på knap 100 sider, og tilmeldte klasser modtager et klassesæt af denne særudgave. Arbejdet med bogen foregår ved at dele elevernes læsning op i otte afsnit, hvor der gøres et ophold og arbejdes med forskellige faglige temaer fra både dansk, historie og kristendomskundskab.

Særudgaven er indlæst af Josefine Ottesen og er tilgængelig på den hjemmeside, der er udviklet til projektet. Her findes også indlæste fagtekster, manus til læseteatre med etiske dilemmaer, oplæg til meddigtning og meget andet. Login fås ved bestilling af projektet. Der arbejdes skiftevis med meddigtning ud fra en rollespils metode og med mere klassiske aktiviteter. Temaer fra både dansk, kristendomskundskab og historie indgår i arbejdet.

Efter arbejdet med romanen sættes der særligt fokus på kristendommens indførelse i Danmark.

Info

Målgruppe: 5. – 6. klasse
Fag: Dansk, kristendomskundskab og historie
Projektperiode: 2018-2019
Omfang: 15 – 20 lektioner
Tilmeldingsfrist: Løbende tilmelding på www.symf.dk

Filer
Klasse 5. klasse 6. klasse
Dansk
Læsning
Fremstilling
Fortolkning
Oplevelse og indlevelse, Undersøgelse, Fortolkning, Vurdering, Perspektivering
Kommunikation
Dialog, Sprog og kultur
Historie
Kronologi og sammenhæng
Samfund (efter 4. kl.), Historiekanon (efter 9. kl.), Kronologi, brud og kontinuitet (efter 9. kl.)
Kildearbejde
Historiske spor (efter 4. kl.), Kildeanalyse (efter 9. kl.)
Historiebrug
Historiske fortællinger (efter 4. kl.), Historiske scenarier (efter 9. kl.), Historisk bevidsthed (efter 9. kl.)
Kristendomskundskab
Livsfilosofi og etik
Trosvalg og tilværelsestydning
Bibelske fortællinger
Kristendom
Kristendommens historie, Kristne grundbegreber
Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser
Emneord rollespil
Hvornår Tilmeldingsfrist: Løbende tilmelding på www.symf.dk
Dato
Kontakt information
Navn Malene  Agerholm
Organisation / institution navn SYMF skole-kirke-samarbejdet på syd- og midtfyn
Kontakt Telefon: tlf.+45 2480 6018
Email: mail@symf.dk
Økonomi Gratis
Adresse Klosterplads 9, 4. sal 5700 Svendborg