Kvickstart din opgave – Informationssøgning

Eleverne bliver i stand til at søge målrettet og relevant, når de laver skoleopgaver. Eleverne introduceres til bibliotekets søgesystem og til udvalgte søgebaser.

Undervejs trænes de i at reflektere over søgeord og indsnævring af deres emne. Biblioteket målretter forløbet til klassens aktuelle behov, opgave eller ønskede fag.

Derfor tilrettelægges forløbet i samarbejde med klassens lærer.

Varighed: 1½ time

Periode: august 2019 — maj 2020

Book forløb her: https://svendborgbibliotek.dk/page/kvickstart-projektopgave

Kontakt information
Navn Eva  Jensen
bibliotek
Kontakt Telefon: 62235013
Email: eva.jensen@svendborg.dk
Økonomi Gratis
Adresse Svinget 1 5700 Svenborg
Filer
Klasse 7. klasse 9. klasse 8. klasse 10. klasse
Biologi
Undersøgelse
Modellering
Perspektivering
Perspektivering i naturfag
Kommunikation
Formidling, Faglig læsning og skrivning
Dansk
Læsning
Finde tekst, Forberedelse, Tekstforståelse, Sammenhæng
Fremstilling
Fortolkning
Undersøgelse, Fortolkning, Vurdering, Perspektivering
Kommunikation
Historie
Kronologi og sammenhæng
Kildearbejde
Historiske spor (efter 4. kl.), Kildeanalyse (efter 9. kl.), Sprog og skriftsprog (efter 9. kl.), Historiske problemstillinger (efter 6. kl.), Historiske problemstillinger og løsningsforslag (efter 9. kl.)
Historiebrug
Historisk bevidsthed (efter 9. kl.)
Kristendomskundskab
Livsfilosofi og etik
Bibelske fortællinger
Kristendom
Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser
Samfundsfag
Politik
Økonomi
Sociale og kulturelle forhold
Samfundsfaglige metoder
Undersøgelsesmetoder, Formidling, Sprog og skriftsprog, Informationssøgning, Statistik
Emneord opgaveskrivning,opgave,kildekritik,informationssøgning,undersøgelsesteknik,projektarbejde
Hvornår Periode: august 2019 — maj 2020
Dato