Minikulturel Rygsæk

Giv dine elever en helt særlig kulturoplevelse – deltag i Minikulturel Rygsæk!

Formålet med Minikulturel Rygsæk (MKR) er at give børn og unge i skolen en stærk og anderledes kulturoplevelse igennem mødet med professionelle kunstnere og kunstarterne – i et tæt samarbejde med de lokale kulturinstitutioner og kulturelle foreninger. Hver enkelt forløb i MKR har tilknyttet en professionel kunstner, som vil introducere eleverne for netop deres kunstart på en ny og anderledes måde i samarbejde med stedets kulturformidlere. Den æstetiske læreproces, der har vægt på elevernes oplevelse, forståelse og eget skabende arbejde, er didaktisk ramme om de enkelte forløb.

Deltagende institutioner er: BaggårdTeatret, Naturama, Svendborg Musikskole, SAK Kunstbygning, Svendborg Bibliotek, Danmarks Forsorgsmuseum og B&U Teatret.

Se kataloget for mere information om de enkelte forløb og tilmelding.

Kontakt information
Navn Maja Lisa  Hansen
Andet Børne- og Ungekulturelt Netværk (BUK)
Kontakt Telefon: 24671921
Email: maja.lisa.hansen@svendborg.dk
Økonomi Gratis
Adresse
Filer Minikulturel Rygsæk 2019
Klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse
Billedkunst
Billedfremstilling
Tegning og grafik, Maleri og collage
Billedanalyse
Billedgenrer, Billedkomposition, Billedfunktion, Analyse
Billedkommunikation
Udstilling og formidling
Dansk
Læsning
Finde tekst, Forberedelse, Afkodning, Sprogforståelse, Tekstforståelse, Sammenhæng
Fremstilling
Fortolkning
Oplevelse og indlevelse, Undersøgelse, Fortolkning, Vurdering, Perspektivering
Kommunikation
Dialog, Krop og drama, It og kommunikation, Sprog og kultur, Sproglig bevidsthed
Drama
Dramaproduktion
Iscenesætte, Performance
Dramaanalyse
Filmkundskab
Filmproduktion
Filmiske virkemidler, Produktionsproces, Udstyrsbetjening
Filmanalyse
Historie
Kronologi og sammenhæng
Familie og fællesskaber (efter 4. kl.), Livsgrundlag og produktion (efter 4. kl.), Samfund (efter 4. kl.)
Kildearbejde
Historiebrug
Historiske fortællinger (efter 4. kl.)
Idræt
Alsidig idrætsudøvelse
Idrætskultur og relationer
Krop, træning og trivsel
Krop og trivsel (efter 2. kl.)
Musik
Undersøgelse
Sangteknik, Sanglege og bevægelseslege (efter 2. kl), Spil
Musikalsk skaben
Lydformning (efter 4. kl)
Musikforståelse
Musikoplevelse (efter 6. kl.)
Natur og teknologi
Undersøgelse
Modellering
Perspektivering
Kommunikation
Formidling
Emneord
Hvornår Se kataloget for datoer til de enkelte forløb
Dato