Sorg og livsmod – når de mindste mister

Projektet Sorg og livsmod – når de mindste mister har til hensigt at klæde eleverne på til at forstå andre børn i sorg og give dem handlemuligheder til at komme den sørgende i møde.

Projektets udgangspunkt er ikke at tage hånd om nogen, der har mistet, men derimod at forberede og give eleverne redskaber til at handle, hvis én i klassen, eller andre omkring dem, oplever at være i sorg. Projektet er således ikke et led i en egentlig sorgbearbejdelse, hvis en elev lige har oplevet tab.

Sorg har mange udtryk og bringer ofte mange forskellige følelser med sig som fx nedtrykthed, ensomhed, savn, vrede, dårlig samvittighed. Med afsæt i to små nyproducerede fabel-tegnefilm Maja har mistet sin far og Da Williams far og mor blev skilt sættes der i børneøjenhøjde fokus på sorgen og hvordan den kan se ud, og hvordan den kan håndteres af omgivelserne og af den sorgramte selv.

I løbet af projektet inviteres klassen på besøg i den lokale kirke, hvor eleverne med fortælling, samtale og opdagelsestur på kirkegården arbejder med begreberne sorg, håb og trøst.  Som afslutning på projektet laver eleverne en skriveøvelse eller et lille teaterstykke om, hvordan hovedpersonerne i de to små tegnefilm har det året efter sorgen ramte dem.

Fag: Kristendomskundskab og trivselsfag
Klassetrin: 1.-3. klasse
Omfang: 8-10 lektioner
Periode: Hele året
Tilmelding: www.symf.dk

 

Kontakt information
Navn Malene  Agerholm
Organisation / institution navn Folkekirkens Skoletjeneste
Kontakt Telefon: 24806018
Email: mail@symf.dk
Økonomi Gratis
Adresse Egensevej 15 5700 Svendborg
Filer
Klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse
Dansk
Læsning
Fremstilling
Fortolkning
Oplevelse og indlevelse, Undersøgelse, Perspektivering
Kommunikation
Dialog, Krop og drama, Sproglig bevidsthed
Kristendomskundskab
Livsfilosofi og etik
Livsfilosofi, Etik
Bibelske fortællinger
Fortælling og livstydning, Fortælling og kultur
Kristendom
Kristne grundbegreber, Kristne udtryk
Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser
Emneord Sorg og livsmod
Hvornår Efter aftale
Dato