SPULT to go

I foråret 2021 vil der i ugerne 16 til 21 være et fokus Åben Skole forløb under overskriften SPULT to go.

Dogmerne er

#Bevægende Læring

#Relationer

#Lokale Særpræg

SPULT to go er for alle skoler og alle årgange i Svendborg Kommune.

SPULT har gennem nogle år udmøntet sig i events, hvor kultur-, fritids- og øvrige foreningsliv skaber aktiviteter i samarbejde.

Svendborg Kommune har allerede en stærk position, når man taler bevægelse i skoler og dagtilbud i kraft af Svendborgprojektet og herunder Aktive Børn i Dagtilbud. Ydermere findes en række tilbud, hvor kulturaktører/institutioner og foreninger kan tilbyde forløb/dage til skoler gennem her på skolelab.

Med denne base vil SPULT to go være en udvikling af allerede eksisterende samarbejder og forhåbentlig mange nye bekendtskaber forenings- og skoleverdenen imellem.

Læs meget mere om de mange tilbud, som foreningslivet har til rådighed på Spults hjemmeside .

Kontakt information
Navn Kristian  Koefoed
Organisation / institution navn Svendborg Kommune
Kontakt Telefon:
Email: kristian.koefoed@svendborg.dk
Økonomi Gratis
Adresse www.spult.dk
Filer
Klasse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 9. klasse 8. klasse 10. klasse
Billedkunst
Billedfremstilling
Billedanalyse
Billedkommunikation
Biologi
Undersøgelse
Modellering
Perspektivering
Kommunikation
Dansk
Læsning
Fremstilling
Fortolkning
Kommunikation
Drama
Dramaproduktion
Dramaanalyse
Engelsk
Mundtlig kommunikation
Skriftlig kommunikation
Kultur og samfund
Filmkundskab
Filmproduktion
Filmanalyse
Fransk
Mundtlig kommunikation
Skriftlig kommunikation
Kultur og samfund
Fysik / Kemi
Undersøgelse
Modellering
Perspektivering
Kommunikation
Geografi
Undersøgelse
Modellering
Perspektivering
Kommunikation
Håndværk og design
Håndværk – forarbejdning
Håndværk – materialer
Design
Historie
Kronologi og sammenhæng
Kildearbejde
Historiebrug
Idræt
Alsidig idrætsudøvelse
Idrætskultur og relationer
Krop, træning og trivsel
Innovation og entreprenørskab
It og medier
Kristendomskundskab
Livsfilosofi og etik
Bibelske fortællinger
Kristendom
Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser
Madkundskab
Mad og sundhed
Fødevarebevidsthed
Madlavning
Måltid og madkultur
Matematik
Matematiske kompetencer
Tal og algebra
Geometri og måling
Statistik og sandsynlighed
Medier
Medieproduktion
Medieanalyse
Musik
Undersøgelse
Musikalsk skaben
Musikforståelse
Natur og teknologi
Undersøgelse
Modellering
Perspektivering
Kommunikation
Samfundsfag
Politik
Økonomi
Sociale og kulturelle forhold
Samfundsfaglige metoder
Spansk
Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Sundhed og trivsel
Køn, krop og seksualitet
Tysk
Mundtlig kommunikation
Skriftlig kommunikation
Kultur og samfund
Emneord Åben Skole,SPULT
Hvornår 19. april til 28. maj 2021
Dato