Vand og Affald – Affald, genanvendelse og genbrug

Besøg en genbrugsstation

Som besøgende har I både mulighed for at besøge genbrugsstationen i Svendborg og i Hesselager. Når I besøger en af vores genbrugsstationer, vil vi typisk komme ind på følgende emner:

  • Affald er en ressource – hvad kan det bruges til, hvis det sorteres rigtigt?
  • Vigtigheden af direkte genbrug og genanvendelse – væk med brug og smid væk mentaliteten
  • Hvad sker der med det sorterede affald?
  • Problematikken omkring plastik
  • Den økologiske rygsæk – produkters skjulte miljøbelastning
  • Henkastet affald – nedbrydningstider i naturen

Varighed ca. 1 ½ time

 https://www.vandogaffald.dk/sites/default/files/Milj%C3%B8vej%2010.jpg

Kombineret besøg på genbrugsstationen og kraftvarmeværket

En mulighed er at lave et kombineret besøg, hvor I både besøger genbrugsstationen i Svendborg og kraftvarmeværket. Hér vil I blive præsenteret for, hvad vi gør for at genanvende så meget affald som muligt og samtidig få et billede af de store affaldsmængder, vi endnu ikke har formået at genanvende, men som i stedet havner på kraftvarmeværket, hvor affaldet bliver omdannet til elektricitet og fjernvarme.

Varighed ca. 3 ½ time

Mulighed for gratis transport

Til de skoler, der ligger længere end 10 km væk fra vores anlæg, tilbyder vi en årlig transport pr. skole. Af hensyn til miljøet ønsker vi at fylde bussen helt op, og derfor modtager vi gerne to klasser på den samme dag. Evt. transport aftales i hvert enkelt tilfælde.

Kontakt os, så tilrettelægger vi et besøg, der passer til jeres behov.
Lene Ribens, tlf. 63215526 eller lri@vandogaffald.dk

Klik her for mere information om vores tilbud.

Filer
Klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 9. klasse 8. klasse 10. klasse
Biologi
Undersøgelse
Modellering
Perspektivering
Kommunikation
Natur og teknologi
Undersøgelse
Modellering
Perspektivering
Kommunikation
Samfundsfag
Politik
Økonomi
Sociale og kulturelle forhold
Samfundsfaglige metoder
Emneord affald,genbrug,genanvendelse,genbrugsstation,miljø,klimaændringer,råstoffer,plastik
Hvornår Efter aftale
Dato
Kontakt information
Navn Lene  Ribens
Virksomhed Vand og Affald
Kontakt Telefon: 63215526
Email: lri@vandogaffald.dk
Økonomi Gratis
Adresse