Vand og Affald – Spildevandsrensning

Vand og Affald – Spildevandsrensning

Besøg et renseanlæg

Rundvisning på Egsmade Centralrenseanlæg, Skårupøre Strandvej 54 D, 5881 Skårup  

Når I besøger Egsmade Centralrenseanlæg, vil vi typisk komme ind på følgende emner:

  • Vandets kredsløb
  • Hvad er det egentlig for noget vand, der løber i kloakkerne?
  • Hvorfor er det vigtigt, at vi renser spildevandet?
  • Renseprocesser – mekanisk, kemisk og biologisk rensning
  • Klimaforandringer og tilpasning til større nedbørsmængder 

Varighed: 1,5 – 2 timer

https://www.vandogaffald.dk/sites/default/files/beluftningsbassiner.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Egsmade Centralrenseanlæg

Kombineret besøg på vandværk og renseanlæg

Skovmølleværket og Egsmade Centralrenseanlæg ligger i gåafstand til hinanden, og derfor er det en anbefalelsesværdig mulighed at lave et kombineret besøg, hvor I både ser vandværket og renseanlægget. Et kombineret besøg giver rigtig god mening, da vi hér vil følge hele vandets vej fra det pumpes op fra grundvandsmagasinerne indtil det rensede spildevand ledes ud i vandmiljøet for med tiden at blive til nyt grundvand.

Varighed: ca. 2 ½ time

Mulighed for gratis transport

Til de skoler, der ligger længere end 10 km væk fra vores anlæg, tilbyder vi en årlig transport pr. skole. Af hensyn til miljøet ønsker vi at fylde bussen helt op, og derfor modtager vi gerne to klasser på den samme dag. Evt. transport aftales i hvert enkelt tilfælde.

Kontakt os, så tilrettelægger vi et besøg, der passer til jeres behov.
Lene Ribens, tlf. 63215526 eller lri@vandogaffald.dk

Klik her for mere information om vores tilbud.

Filer
Klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 9. klasse 8. klasse 10. klasse
Biologi
Undersøgelse
Modellering
Perspektivering
Kommunikation
Fysik / Kemi
Undersøgelse
Modellering
Perspektivering
Kommunikation
Natur og teknologi
Undersøgelse
Modellering
Perspektivering
Kommunikation
Emneord spildevand,spildevandsrensning,miljø,Klimaændringer,klimatilpasning,vandets kredsløb
Hvornår Efter aftale
Dato
Kontakt information
Navn Lene  Ribens
Virksomhed Vand og Affald
Kontakt Telefon: 63215526
Email: lri@vandogaffald.dk
Økonomi Gratis
Adresse