Projekt Edison

Innovationsforløb med opfinderkonkurrence

Projekt Edison er en national konkurrence arrangeret af Fonden for entreprenørskab. I et samarbejde mellem Svendborg Kommune, Fremtidsfabrikkerne, Skoleafdelingen og Fonden for Entreprenørskab inviteres alle 6. og 7. klasser i Svendborg til at deltage i konkurrencen.

Årets tema i Edison er ”Værdifulde fællesskaber ” og er forankret i Børne- og Socialministeriet.

Forløbet i Edison bygger på en lærercamp hvor lærerne klædes på til de procesredskaber og innovationsdidaktik der benyttes i Edison. Lærercampen afholdes den 10. september fra 9 til 16 på Fremtidsfabrikken.

Herefter foregår der forløb på skolerne. Her estimeres et tidsforbrug på 20 – 30 timer, enten som temauge eller i en række fag.

De deltagende klasser inviteres til lokalfinale 1. november på Fremtidsfabrikken i Svendborg, hvor en dommerkomité vil bedømme projekterne. Der kåres en vinder fra hver skole, som efterfølgende deltager i landsfinalen den 21. november.

Læs om Edison her>>

Tilmelding til Edison og Lærercamp

Tilmelding senest 3. september 2019. Tilmelding sker samlet via nedenstående link og IKKE på den nationale hjemmeside: TILMELDING

Kort om Projekt Edison
Edison er med sin innovative proces og didaktiske design med til at understøtte skolernes lovbundne arbejde med innovation. Projektets emne og produkt er funderede i et virkelighedsnært perspektiv, hvor elevpræsentationer, produkt og procesbeskrivelse i finalen bedømmes ud fra projektets innovative styrker og kobling til virkeligheden, herunder muligheden for at afhjælpe konkrete og virkelighedsnære problemer.

Kort om Lærercampen
På Lærercampen gives der en rammesættende introduktion til Projekt Edison med udgangspunkt i hvad der forstås ved entreprenørskabsundervisning.

Der arbejdes med årets tema og idéudveksles via mini-innovationsforløb på dagen og målet er, at alle deltagende lærere går fra dagen med en plan for det videre arbejde på skolen.

fra til
ical Google outlook 6. klasse 7. klasse Arrangement Dansk Fag Håndværk og design Innovation og entreprenørskab IT og medier Kristendom Nat / Tek Organisation Sundhed og seksualundervisning Virksomhed
Fremtidsfabrikken, Jessens Mole 11, 5700 Svendborg Kort