Baggrund

I Svendborg vil vi have endnu mere fokus på, at elever lærer forskelligt, og at alle elever bliver støttet i deres læringsproces, så de bliver så dygtige som de kan.

Skolerne samarbejder med lokalsamfundet – både foreningsliv, kulturliv, ungdomsskoler og erhvervsliv. Samarbejderne skal bidrage med pædagogisk værdi til den fagopdelte og understøttende undervisning, så der opnås størst muligt kvalitet og effekt på elevernes læring og trivsel.

Derfor har vi i Svendborg Kommune etableret et laboratorium for Den åbne skole, SkoleLab, hvor vi indsamler, udvikler og afprøver forskellige koncepter for Den åbne skole. I Svendborg arbejder vi med en vision for læring og dannelse, som handler om: “Mod, mening og muligheder”. Vi tror på at autentiske læringsmiljøer er med til at understøtte læring, og det lægger i høj grad op til samarbejde med mennesker, som er eksperter på deres område. På den måde kan vi skabe en lærerig og varieret skoledag, hvor børn og unge får spændende oplevelser i samarbejde med dygtige og begejstrede fagpersoner.

Lov 1640 kan ses her