Baggrund

I 2013 blev der vedtaget en lov, der blandt andet lagde op til, at der skal være endnu mere fokus på at elever lærer forskelligt, og at alle elever bliver støttet i deres læringsproces, så de bliver så dygtige som de kan. Kommuner og skoler fik lokal frihed til at tilrettelægge opgaver, der kan understøtte undervisningen, og fx koble teori og praksis med virkelighedsnære problemstillinger.

Som en del af denne lovændring blev skolerne forpligtet til at skabe samarbejde med lokalsamfundet, hvilket kan være foreningsliv, kulturliv, ungdomsskoler og erhvervsliv. Samarbejderne skal bidrage med pædagogisk værdi til den fagopdelte og understøttende undervisning, så der opnås størst muligt kvalitet og effekt på elevernes læring og trivsel.

I Svendborg Kommune har vi etableret et laboratorium for Den åbne skole, SkoleLab, hvor vi indsamler, udvikler og afprøver forskellige koncepter for Den åbne skole. I Svendborg arbejder vi med en vision for læring og dannelse, som handler om: “Mod, mening og muligheder”. Vi tror på at autentiske læringsmiljøer er med til at understøtte læring, og det lægger i høj grad op til samarbejde med mennesker, som er eksperter på deres område. På den måde kan vi skabe en lærerig og varieret skoledag, hvor børn og unge får spændende oplevelser i samarbejde med dygtige og begejstrede fagpersoner.

Lov 1640 kan ses her