Hvad er Den åbne skole?

Den åbne skole inddrager sin omverden og lokalsamfund, hvor den skaber samarbejde med idrætsforeninger, kulturinstitutioner, erhvervsliv og lignende. Samarbejdet i Den åbne skole skal bidrage til at eleverne lærer mere og får et større kendskab til lokalsamfund og foreningsliv. Den åbne skole skal understøtte elevernes læring og trivsel, og den skal bidrage til variation i hverdagen og differentiere undervisningen, så den imødekommer og udfordrer den enkelte elevs faglige niveau.

I Svendborg har vi en innovativ og eksperimenterende tilgang til arbejdet med Den åbne skole, og vi betragter Den åbne skole som et redskab til at skabe en lærerig og varierende skoledag for vores børn og unge. Vi lægger vægt på videndeling, inddragelse og samskabelse. Det betyder at skolerne skal lære af hinanden, samarbejdspartnerne og medspillere skal inspirere hinanden, og alle aktører skal inddrages i den kontinuerlige udvikling af Den åbne skole.

Strategien for Den åbne skole i Svendborg er inspireret af den foranderlige virkelighed, som er på skolerne og som kendetegner og bør kendetegne samarbejdet med eksterne aktører på skolerne. Det betyder derfor, at vi lægger skinnerne, mens toget kører og arbejdet med Den åbne skole omtænkes og udvikles undervejs.

Her kan du læse mere om Den åbne skole

Herunder kan du se fire gode eksempler på samarbejder i Svendborg