Hvad er et godt samarbejde?

Det gode samarbejde har fokus på at styrke kvaliteten i undervisningen og fremme elevernes læring og trivsel. Formål og mål med aktiviteten er tilknyttet faglige mål og/eller folkeskolens formål.

Det gode samarbejde er værdiskabende for eleverne, og det betyder at skolen og samarbejdspartneren har en gensidig motivation for samarbejdet, hvor det skaber værdi for begge parter, og samtidig har elevens læring og trivsel i fokus. Samarbejdet er baseret på en gensidig forventningsafstemning mellem skole og samarbejdspartner, hvor roller og ansvar er konkretiseret.

En fælles dialog mellem begge parter er med til at eleverne får et godt indblik i foreninger, kulturliv og samfund, hvor underviseren i Den åbne skole kan vise sin begejstring og passion for netop sit felt. Det gode samarbejde med god planlægning og koordinering skaber derfor variation og mulighed for at eleverne lærer på en ny måde, hvilket kan imødekomme og udfordre den enkelte elevs faglige niveau.