Opret tilbud

Her kan du oprette dit tilbud til skolerne. Inden du udfylder skemaet er det en god ide, at vurdere om dit tilbud falder inden for rammerne af den åbne skole i SkoleLab. Overordnet set skal tilbuddet involvere eleverne og understøtte læring.

Vær opmærksom på, at tilbud om kompetenceudvikling af medarbejdere falder udenfor rammen for den åbne skole.

God fornøjelse!