Odense Zoo – Biodiversitetsdagen

TAG DIN KLASSE MED I ZOO – GRATIS!

I anledning af biodiversitetsdagen mandag den 22. maj inviterer vi alle institutioner gratis i ZOO.

På dagen kan I blive meget klogere på den danske natur. Kom blandt andet med en guide rundt til vores nyåbnede naturstationer eller undersøg zoologisk have for bestemte arter ved hjælp af app’en NaturTjek.

Tag din børnehave eller skoleklasse med i ZOO og få en lærerig og sjov dag. Der vil desuden være gratis klassesæt til de første 100 deltagende klasser.

Læs meget mere her: www.odensezoo.dk/besoeg-zoo/det-store-naturtjek/

Grøn fredag

Den 9. juni holder Svendborg Kommune Grøn Fredag på Torvet i Svendborg for alle interesserede skoleklasser. Det er i anledning af klimaugen, som løber af stablen hele uge 23.

Grøn Fredag bliver en spændende og aktiv skoledag for alle klassetrin. Der bliver en masse aktiviteter og eksperimenter, som eleverne kan deltage i. De kan blandt andet være med til at bygge en kæmpe vandbane af affaldsmaterialer med Upfind.dk, deltage i natur og teknik-eksperimenter med Tåsingeskolens energiskole, eksperimentere med solceller og solfangere og bygge en solcellebil med Energitjenesten, høre om vandets historie med Svendborg museum, teste vedvarende energiteknologier med Erhvervsforskolen og smage og lave klimamad med Food, Erhvervsskolen. Se også vedhæftede plakat, som i næste uge vil blive rundsendt til alle skoler sammen med nogle bogmærker til uddeling til eleverne.

Der vil også være mulighed for, at I på dagen kan fremvise nogle gode løsninger, som I selv har lavet på jeres skole. Kontakt mig gerne, så kan vi aftale nærmere. Følg med på www.svendborg.dk/gronfredag, hvor aktiviteterne opdateres.

Endelig vil vi gerne invitere jer til at deltage i en konkurrence om de bedste grønne idéer. De skal indsendes som små film. Vinderne offentliggøres på Grøn Fredag kl. 12.30 og overrækkes 1000 kr. til klassekassen. Jeg har vedhæftet et dokument, som beskriver konkurrencen, og hvordan I kan udnytte det hvis I er Grønt Flag Skole (ikke et krav). Læs desuden mere på

www.svendborg.dk/gronfredagkonkurrence Læs mere

Boost Den åbne skole 2017

Boost Den åbne skole finder i år sted tirsdag 

den 28. marts 2017 kl. 15 – 17 Læs mere